Diepdrainage

Middels een diepdrainage systeem kan een horizontale bemaling aangelegd worden.
Met een speciaal hiervoor gebouwde zware drainagemachine wordt de drainage tot wel 6.00 mtr diepte aangelegd en middels bovengrondse zuigerpompen of ketelpompen aangesloten.
Middels dit systeem kunnen grotere bouwputten met een minimale hoeveelheid wateronttrekking droog gelegd worden.
Met name voor lange sleufbemalingen en grote oppervlaktes ( denk aan veestallen) heeft dit systeem voordelen.
Het aanleggen en inregelen van deze systemen behoort tot ons specialisme.
Verder beschikken wij over machines die door hun constructie op kleine oppervlaktes kunnen werken.

Tiefendrainage

Aanvulling van de drainage met grof zand/grind

In grondsoorten waarbij het water slecht onttrokken kan worden, kan er middels een zandtrechter grof zand of grind op de drain aangebracht worden.
Voor het goed doseren gebruiken we speciaal gebouwde zand dumpers welke ook in slecht toegankelijk terrein voor een optimale aanvulling van de sleuf zorgen.
Door de betere doorlaatbaarheid zullen de drains meer water genereren en mede daardoor een beter eindresultaat.

Tiefendrainage