Peilfilters

Peilfilters worden geplaatst om grondwaterstanden zowel voorafgaande aan de bemalingswerkzaamheden alsook tijdens de werkzaamheden te kunnen monitoren.
Peilfilters worden in de buurt van de bouwkuip geplaatst om de hoogte van de grondwaterstand te meten.
Wij kunnen de peilfilters uitrusten met GSM- dataloggers uitrusten, deze meten de waterstanden automatisch op gezette tijden en via internet worden de standen dan direct aan de klant en andere belanghebbenden beschikbaar gesteld.

Pegel