Deepwell bronnen

Indien er water op grotere diepte ontrokken dient te worden is het gebruikelijk om deepwellbemaling toe te passen.
Door het plaatsen van de deepwellpomp in een bron op grotere diepte kun je het water veel dieper onttrekken dan bij een bovengrondse plunjer of ketelpomp. Keizers heeft zelf machines om deepwells te boren en doet dat ook regelmatig in opdracht van andere bemalers.
Ons bedrijf is voor deze werkzaamheden gecertificeerd volgens de BRL 2100, dit houdt in dat alle werkzaamheden volgens protokol gemaakt worden en de klant ook een volledige beschrijving van de geleverde werkzaamheden krijgt.

Tiefbrunnen